21/6/09

Τραπεζάκια έξω!!!!

πεζοδρόμια για τυφλούςκαι πάνω στο διάδρομο για τους τυφλούς...