5/12/10

Οψη Κρίσης

Καταφύγιο στα υπολείμματα της σε κρίση κοινωνίας (πρώην καφέ στο κέντρο της Αθήνας).