7/9/09

Υδροβιότοπος Ι - Αχαρνών

αχαρνωναχαρνωναχαρνωνO μόνος τρόπος να επιζήσει λίγο πράσινο στην Αθήνα είναι τα εγκαταλειμένα στους κεντρικούς δρόμους αυτοκίνητα. Και αυτά όμως θα τα φάει η απόσυρση!!!!!