21/3/11

Ισημερία

Ανάγνωση δακρύων αίματος
αξεχείλιστου
Ιχνος δοντιού οδύνης
στο διάφανο μανδύα της σάρκας