26/11/11

Πρόσβαση


Ακούσια αν και η έκθεση, πρώτη ωριμάζει, πρώτη χαιρετά

12/11/11

ΒΑ άνεμοι

Πεινώντας σε
χόρτασα σύννεφα


9/10/11

Ευλογία φθινοπωρινή

28/7/11

Real Trash II

27/7/11

Trash art

Real trash, της ανάγκης, εφήμερο

21/3/11

Ισημερία

Ανάγνωση δακρύων αίματος
αξεχείλιστου
Ιχνος δοντιού οδύνης
στο διάφανο μανδύα της σάρκας

6/2/11

Το πάρκο

Εκεί που χωράνε όλες οι ζωές