31/1/09

Χρονοροές

Φως λανθάνον
το σούρουπο - Χρόνος -
Υπογραφές διελεύσεων
Ανατολές επάλληλες άπνοιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: