7/2/09

Αντίδοτα για Prozac

Επιθυμία αναμονής
αντί
αναμονή επιθυμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: