14/3/08

Σκουπίδια

Μεταξύ δύο δρόμων ταχείας κυκλοφορίας, το κατάλυμα ενός ανθρώπου, στη βιαστική ματιά, συγχέεται με τους σωρούς των σκουπιδιών. Οταν οι τελευταίοι μαζευτούν ίσως οι περαστικοί, παρατηρήσουν ότι αυτός ο «όγκος» περιέχει μια ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: