14/3/08

Μουσείο

Bλέμματα θαυμασμού επιτρέπεται να ανταλλάσσονται μόνο στην γραμμή Μουσείο – Ακρόπολη. Από οποιαδήποτε άλλη πλευρά τα κομμάτια θέας προκαλούν θλίψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: