2/6/08

Ιχνη

Matrix διαβάσεις
για ό,τι
δεν τολμάμε
να δούμε
να ρωτήσουμε
να ακούσουμε
να δηλώσουμε
να ζήσουμε

Δεν υπάρχουν σχόλια: