1/6/08

Τόσο κατόπιν μόνοι
επιστεγάσματα των αφηγήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: