4/5/08

Συνήθειες IV

Στις μεγάλες αργίες γυρνάω στην πόλη μου. Είναι μια συνήθεια αλλά για μένα και αλλαγή. Αλλάζω καθώς αφήνω τις δικές μου συνήθειες για να μπω στις συνήθειες των άλλων. Αλλά οι συνήθειες των άλλων δεν με περιλαμβάνουν. Μοιραζόμαστε απλά, και πότε πότε απολαμβάνουμε, αποσπασματικούς αιφνιδιασμούς. Οι άλλοι τόποι είναι οι τόποι των άλλων. Οι συνήθειες μπορούν να αλλάζουν, οπουδήποτε εκδηλώνονται, ωστόσο.Lene Lovich - Home
Home is where the heart is, home is so remote
Home is just emotion sticking in my throat
Home is hard to swallow, home is like a rock
Home is good clean living, home is - I forgot
Let's go to your place
Home is so suspicious, home is close control
Home is will you miss us, home is, I don't know
Let's go to your place
Home is aggravation, home is so much fuss
Home is mind your business, thank you very much
Let's go to your place

Δεν υπάρχουν σχόλια: